دسته: عمومی

لحظاتی به یاد ماندنی در کنار دانش آموزان عزیزمان🍁🍁🍁🍁🍁🍁

زندگی زیباتر می شود به شرطی که به اندازه ی تمام برگ هاي‌ پاییز برای یک دیگر آرزوی خوب داشته باشیم. باسپاس از جناب آقای شایان که این خاطره ی خوش را برای ما خلق کردند. 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🙏🙏🙏🙏🙏