نویسنده: admin

برتر جشنواره خوارزمی

کسب رتبه اول منطقه و راهیابی به مرحله استانی جشنواره خوارزمی در محور برنامه نویسی توسط دانش آموز سید امیرحسین طباطبائی را به کارکنان و دانش آموزان مجموعه مدارس شایان تبریک عرض می نماییم.

قهرمانی تیم بدمینتون دبیرستان شایان

کسب عنوان اول تیم بدمینتون دبیرستان شایان در اولین دوره مسابقات قهرمانی بدمینتون منطقه شاهین شهر را تبریک عرض می نماییم همچنین کسب عنوان دوم انفرادی توسط دانش آموز مهرشاد کریمی را تبریک عرض می نماییم کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش شاهین شهر