قبول شدگان آزمون ورودی نمونه دولتی سال های تحصیلی 97 و 98

1. علی تجلی 2. مجید سپاهی 3. میکائیل حاج هاشمی 4.سید عرفان هاشمی 5. آیدین ملکی 6. علی قاسمی 7. پدرام کاویانی 8. یزدان افرا 9. عباس طاهری 10. مهران اخگری 11. احمد رضا نشان عالی پور 12. امیر مسعود عرب بیگی 13. سهیل پوریان…