کسب رتبه های برتر منطقه مسابقات کتابخوانی

🏅کسب رتبه های اول در سطح منطقه و راهیابی به مرحله استانی مسابقات کتابخوانی را به دانش آموزان فرهیخته بنیامین حسین زاده و امیر حسین جعفرزاده، خانواده ایشان و کارکنان دبستان تبریک می گوییم. 👏✔️