نایب قهرمانی هندبال دبیرستان شایان

کسب مقام دوم تیمی در مسابقات هندبال منطقه اسامی بازیکنان بترتیب ازچپ به راست کورش کریمیان محمد صلاحیان امیرعباس عظیمی علی کریمی ابوالفضل طهماسبی سیاوش سلامتی بردیا عزیزی شایان زنگل گیاه امیرمحمد بگدلی طاها اسدی امیرضا ابدالی امیرارسلان اسدی