رتبه های برتر جشنواره نوجوان سالم

آرین ترابی رتبه دوم استان. رشته انشا🌹🏅 هومان قرائی رتبه سوم استان رشته مداد رنگ 🌹🏅