دانش آموز اول منطقه در آزمون پایش علمی

کسب رتبه اول منطقه و 26 استان در مسابقات پایش علمی مدارس استان اصفهان توسط دانش آموز بردیا صادقپور را به خانواده محترم ایشان و کارکنان مجموعه مدارس تبریک و تهنیت عرض می نماییم.