این اطلاعیه شامل سه کلیپ با مبحث تناسب ریاضی پایه ششم می باشد .
کلیپ ها از سایت مدرسه به آدرس www.shayanschools.com نیز قابل مشاهده و دانلود می باشد .