برتر آزمون پایش علمی استان

کسب رتبه اول و 7 استان در آزمون پایش علمی استان پایه هفتم توسط دانش آموز بردیا صادقپور را به اولیای محترم ، دانش آموزان و کارکنان مجموعه مدارس شایان تبریک و شاد باش عرش می نماییم