برترین های دی ماه دبستان شایان یک

هر که نهایت تلاش خود را برای رسیدن به هدف به کار گیرد ، به تمام خواسته هایش می رسد .