برترین های آزمون هماهنگ مرحله اول دبیرستان

اولین مرحله آزمون علمی هماهنگ دبیرستان شایان در تاریخ 17 آبان ماه برگزار گردید و نفرات برتر آزمون اعلام گردید.