افتخاری بزرگ و هدیه ای ارزشمند تقدیم به اولیای فهیم و جامعه فرهنگی و فرهیخته شاهین شهر

تبریک و شادباش نثار دانش آموز نخبه سیدامیرحسین طباطبائی برگزیده دومین مرحله جشنواره خوارزمی در محور ریاضی استان به پاس این توفیق بزرگ مراتب تبریک خود و همکلاسیهای عزیز و دبیران تلاشگر مدارس شایان را به ایشان و خانواده محترمشان تقدیم میداریم .