کسب رتبه سوم شطرنج

تبریک به دانش آموز کلاس ششم رهام شریعت نژاد کسب رتبه سوم مسابقات شطرنج آنلاین مدارس شاهین شهر