تبریک نوروز باستانی سال 1403

بسمه تعالی (( ان الله شاکرا علیم )) احساس شادی از آن کسانی است که تن به کار میدهند و معنی عرق ریختن و خسته شدن را می دانند . ولی محترم و همراه صمیمی از پنجره زیبای بهار و د نیایی از آرزوهای قشنگ ، به کانون پر مهرتان تقدیم میدارم (( سلام )) عزم ستودنی ، اراده استوار و عشق پر شور و تلاش خستگی ناپذیر و همکاری مستمر ی که در راه تحقق بخشیدن به رسالت و رویاهای سپید و آرزوهای طلائی نسبت به فرزندان عزیز خود ، همپای مربیان مدرسه در طول سال تحصیلی مصروف داشته اید را ارج نهاده و مراتب سپاس و امتنان خود را نثار وجود گرانمایه شما بزرگوار می نمایم ، امید است تا با منش خدا جویانه و همت عالمانه شاهد گذر از امواج پر تلاطم عرصه کار ، تلاش و یادگیری بوده و صبورانه تا رسیدن به پهن دشت سبز فضایل و آرامش و درخشش آینده سرزمین عزیزمان کوشا و پر انگیزه باشید . انشا ا … عید را به امید سال بر آورده شدن آرزوهای بلندتان جشن بگیرید بهار زیبایتان مبارک موسس مدارس غیردولتی شایان حسن شایان