آثار دانش آموزان، 13 آبان روز دانش آموز

کلیپ منتخبی از فعالیت های دانش آموزان دبستان به‌مناسبت 13 آبان ماه، روز دانش آموز